Flört Hayal Kahvesi Kocaeli Konseri

  • 13/09/2017 - 14/09/2017 at 22:00
  • Hayal Kahvesi Kocaeli

Flört yeni albümü “Bambaşka” ile bir kez daha Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde!