G e n e l   Y a y ı n   Y ö n e t m e n i

Aytuğ Çakır
aytugcakir{at}altmuzik.com


İ ç e r i k   E d i t ö r l e r i

Müge Akçağlar
mugeakcaglar{at}altmuzik.com

Gülçin Gürbüz
gulcingurbuz{at}altmuzik.com


E t k i n l i k   D i r e k t ö r ü

Merve Kocakama
merve{at}altmuzik.com


K r e a t i f   D i r e k t ö r

Nil Hoffmann
nilhoffmann{at}altmuzik.com


I T   D e s t e k   S a ğ l a y ı c ı s ı

Alastyr Telekomünikasyon A.Ş. adına Gürkan Biçer
info{at}alastyr.com


T a s a r ı m   v e   U y a r l a m a

Dewart Agency
dewart{at}dewart.com.tr


Y a z ı l ı m   H i z m e t l e r i

Cloud Medya Ajansı adına E. Barış Tilki
baris{at}cloudmedya.com


V i d e o   &   K u r g u    /   V i s u a l   FX

Burak Zengin
burakzengin{at}altmuzik.com


S p o n s o r l u k   &   D e s t e k

Elif Dinç
elifdinc{at}altmuzik.com


H u k u k   D a n ı ş m a n ı

Av. B. Emirhan Ertürk
hukuk{at}altmuzik.com


Yazarlar

Alperen İyici / Ayşegül Demiral Bahar Kaya / Betül Temizel Can Berk Özcan
Doruk Ereşter / 
Emek Sarıkaş / Evren Başer / Furkan Karaçoban / Gülçin Gürbüz / İrem Elbir
Merve Taşdelen
/ Müge Akçağlar / Nil Hoffmann / Sıla Karabalık / Şevval Aydın / Tuğberk Şanlı


  P o s t a   A d r e s i

Adnan Kahveci Mah. Kafkas Cad. Ceylan Residence
A Blok D.92 Beylikdüzü / İstanbul – Türkiye

www.altmuzik.com