Son aktif üyeler
Elif Dinç kullanıcısının profil fotoğrafı
Müge Akçağlar kullanıcısının profil fotoğrafı
Efe Yel kullanıcısının profil fotoğrafı
Ezgisu Kılıçkap kullanıcısının profil fotoğrafı
Kübra Tuman kullanıcısının profil fotoğrafı
altmuzik kullanıcısının profil fotoğrafı
Mert Berkay Saraç kullanıcısının profil fotoğrafı
Oğuzhan Güngör kullanıcısının profil fotoğrafı
Tamay Amaç kullanıcısının profil fotoğrafı
Şule Akpınarlı kullanıcısının profil fotoğrafı
Üyeler

G e n e l   Y a y ı n   Y ö n e t m e n i

Aytuğ Çakır
aytugcakir{at}altmuzik.com


İ ç e r i k   E d i t ö r l e r i

Müge Akçağlar
mugeakcaglar{at}altmuzik.com

Gülçin Gürbüz
gulcingurbuz{at}altmuzik.com


E t k i n l i k   D i r e k t ö r ü

Merve Kocakama
merve{at}altmuzik.com


K r e a t i f   D i r e k t ö r

Nil Hoffmann
nilhoffmann{at}altmuzik.com


I T   D e s t e k   S a ğ l a y ı c ı s ı

Alastyr Telekomünikasyon A.Ş. adına Gürkan Biçer
info{at}alastyr.com


T a s a r ı m   v e   U y a r l a m a

Dewart Agency
dewart{at}dewart.com.tr


Y a z ı l ı m   H i z m e t l e r i

Cloud Medya Ajansı adına E. Barış Tilki
baris{at}cloudmedya.com


V i d e o   &   K u r g u    /   V i s u a l   FX

Burak Zengin
burakzengin{at}altmuzik.com


S p o n s o r l u k   &   D e s t e k

Elif Dinç
elifdinc{at}altmuzik.com


H u k u k   D a n ı ş m a n ı

Av. B. Emirhan Ertürk
hukuk{at}altmuzik.com


Yazarlar

Alperen İyici / Ayşegül Demiral Bahar Kaya / Betül Temizel Can Berk Özcan
Doruk Ereşter / 
Emek Sarıkaş / Evren Başer / Furkan Karaçoban / Gülçin Gürbüz / İrem Elbir
Merve Taşdelen
/ Müge Akçağlar / Nil Hoffmann / Sıla Karabalık / Şevval Aydın / Tuğberk Şanlı


  P o s t a   A d r e s i

Adnan Kahveci Mah. Kafkas Cad. Ceylan Residence
A Blok D.92 Beylikdüzü / İstanbul – Türkiye

www.altmuzik.com